Tag: ቦርጭን ለማጥፋት የሚጠቅሙ ምክሮች

ቦርጭን ለማጥፋት የሚጠቅሙ ምክሮች

ቦርጭን ለማጥፋት የሚጠቅሙ ምክሮች የቦርጭን ችግር ቦርጫሞች ይረዱታል፡፡ ቦርጫም መሆን ማለት ትልቅ ቋጥኝ ተሸክሞ መዋል ማደር ነው፡፡ እንቅስቃሴን ከመገደብ አልፎ አያሌ የጤና ችግሮችን ያስከትላል… ለምሳሌ እንደ ልብ ሕመም፣ የስኳር ሕመም፣ የደም ግፊት መጨመር እና ከፍተኛ የኮሌስትሮል ክምችትን ይፈጥራል፡፡ እባክዎ… ቦርጫም ባይሆኑ ሼር ያድርጉት፤ ለቦርጫም ወዳጆችዎ ይደርሳቸዋል፡፡ ►መንስኤው በአብዛኛው ስብ የሚከማችበት […]

ቦርጭን ለማጥፋት የሚጠቅሙ ምክሮች

ቦርጭን ለማጥፋት የሚጠቅሙ ምክሮች የቦርጭን ችግር ቦርጫሞች ይረዱታል፡፡ ቦርጫም መሆን ማለት ትልቅ ቋጥኝ ተሸክሞ መዋል ማደር ነው፡፡ እንቅስቃሴን ከመገደብ አልፎ አያሌ የጤና ችግሮችን ያስከትላል… ለምሳሌ እንደ ልብ ሕመም፣ የስኳር ሕመም፣ የደም ግፊት መጨመር እና ከፍተኛ የኮሌስትሮል ክምችትን ይፈጥራል፡፡ እባክዎ… ቦርጫም ባይሆኑ ሼር ያድርጉት፤ ለቦርጫም ወዳጆችዎ ይደርሳቸዋል፡፡ ►መንስኤው በአብዛኛው ስብ የሚከማችበት […]